Zalo OA Admin 2.1.0

Zalo Oa Admin 2.1.0 For Android APK Download

About this app:

Zalo Official Account h tr cc tnh nng chnh:
-ng nhp bng ti khon Zalo
-Qun l trang
-Thng bo tin nhn mi
-Tm ngi quan tm gi tin nhn
-ng b tin nhn gia Web v App
-H tr nhiu loi tin nhn: sticker, photo, media
-H tr gi sn phm cho ca hng
-Qun l nhn: to nhn mi, xa nhn
-Lc tin nhn: cha c, theo nhn
-Hin th thng tin khch hng, yu cu khch hng nhp thng tin qua ca s chat Zalo
-ng b tin nhn gia Web v App

App Information

Version Rating APP Vote Size
2.1.0 4.2 3029 -
Requirement Updated Installs Developer
5.0 and up April 14, 2021 1,000,000+ Zalo Group
High Speed Download