3Q CMN - Chơi Mệt Nghỉ 1.0.0

3q Cmn - Chơi Mệt Nghỉ 1.0.0 For Android APK Download

About this app:

3Q CMN - Chi Mt Ngh - ta game mobile Tam Quc th tng chin thut kt hp Idle AFK th h mi c CMN Online pht hnh c quyn ti th trng Vit Nam. Game da trn ct truyn Tam Quc Din Ngha ni ting vi hn 120 nhn vt c yu thch nh Lu B, Quan V, Trng Phi, Tn Quyn, To Tho, L B, iu Thuyn,v nhng trn i chin s gia 3 nc Ngy Thc Ng, gn lin vi tn tui ca cc v tng ti ba nh Ho Thiu So, Quyt Chin Quan , Thuyn C Mn Tn, i Chin Xch Bch, tt c nm gn trong game mobile 3Q CMN! Vi gameplay c sc ca dng game 3Q th tng idle th h mi khng ch gi c nhng nt c trng ca th loi th tng tam quoc m cn kt hp hi ho v k tha c nhng u th vn c ca dng game AFK trn th trng. Va tin li, d chi, game mobile 3Q CMN cn mang n cho ngi chi s chnh chu v mt hnh nh, to hnh tng bt mt, hiu ng sng ng, cun ht trong tng trn u vi li chi chin thut bc nht th trng game mobile v tam quoc. ***TNH NNG C SC***- Vt i v tn - AFK thoi mi: vt i c ngy m khng lo b gii hn th lc. Rng qu s tch lu qu thng lin tc theo mc ph bn chnh tuyn m ngi chi t c k c khi offline m khng s thiu ht ti nguyn. Vt i cng cao, rng thng cng nhiu.- Tng chun nguyn tc tam quoc ho Qstyle c sc: H thng nhn vt phong ph, gm hn 120 tng tam quc c chia thnh 5 h Bng Ho - Li Thn Ma vi him t 1 n 5 sao. Ngoi ra cc tng cn chia lm 4 vai tr Tng Qun Qun S Tin Phong Gim Qun gip ngi chi c th thoi mi sng to i hnh. Mi tng u c b k nng ring vi cc hiu ng c trng ring bit theo tng h to nn s a dng trong chin thut.- PvP a dng bo danh linh hot: Vi 9 tnh nng PvP bao gm PvP c nhn, t i v Bang Chin tri u cc ngy trong tun, 3Q CMN l mt trong nhng game mobile afk th h mi c s lng tnh nng PvP a dng nht trn th trng hin ti. - C ch auto bo danh mang li s tin li cho ngi chi, khng cn b qu nhiu thi gian tng tc vn tham gia hot ng game.- Cung phng thu tinh lin minh hng hu: c th chi c nhiu i hnh a dng cng lc m vn ti u ho ti nguyn nng lc chin, nay tr nn d dng hn bao gi ht khi ngi chi c th mn 100% ch s (Cp , Sao Tng, Thin Ph) ca 5 tng ch lc mnh nht, cng cho cc tng khc thng qua tnh nng Cung Phng Thu Tinh. - Vt Thp Thng Thin Ch B Thin H: V vn nhng ph bn vi li chi c o ha hn s mang li cho ngi chi nhng tri nghim mi l v cun ht khi t chn vo 3Q CMN game mobile chin thut idle kt hp afk cc k hp dn! ...
Read more

App Information

Version Rating APP Vote Size
1.0.0 0 0 -
Requirement Updated Installs Developer
5.0 2021-09-26 124074 CMN Mobile Game
High Speed Download