ads

Tropkm 3.6.3 For Android APK Download

Description of Tropkm 3.6.3 For Android APK Download

Projekt RUMOBIL

Projekt CE55 „RUMOBIL” - „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change” (Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych
zmianami demograficznymi” (dalej zwany „Projektem”), którego partnerem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego realizowany jest w ramach Programu Interreg Central Europe 2014 – 2020.


Cele projektu

Głównym celem Projektu jest utworzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych (systemów IT itp.) mających za zadanie zmniejszenie uzależnienia mobilności w postaci
indywidualnych środków transportu na rzecz środków transportu publicznego, na terenach obszarów wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami demograficznymi.


Projekt pilotażowy Województwa Mazowieckiego

Zadaniem Województwa Mazowieckiego jest przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na wyposażeniu wszystkich autobusów szynowych własności Województwa, które są eksploatowane przez Koleje Mazowieckie w odbiorniki satelitarnego sygnału GPS w celu pozyskania dokładnych informacji o lokalizacji pociągów, potencjalnych opóźnieniach
oraz innych możliwych do wygenerowania danych za pośrednictwem urządzeń transmitujących. Zebrane dane, po przetworzeniu będą udostępnione bez dodatkowych opłat drogą elektroniczną za pośrednictwem programu komputerowego (aplikacji), który każdy zainteresowany (pasażer) będzie mógł zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet itp.).


Gdzie realizowany jest projekt pilotażowy

Pilotaż realizowany jest tylko i wyłącznie na linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Sierpc oraz linii nr 33 Kutno –Płock.. Wybór właśnie tych linii nie jest przypadkowy i podyktowany jest faktem kursowani na nich autobusów szynowych SA135 własności Województw Mazowieckiego (dzierżawione przez Koleje Mazowieckie), które w
ramach pilotażu zostały wyposażone w odbiorniki GPS. Ponadto linie nr 27 i 33 przebiegają przez tereny wiejskie i peryferyjne, a więc są terenami które wpisują się w
podstawową idee projektu.


Projekt pilotażowy będzie realizowany przez rok czasu tj do dnia 31 lipca 2018 r. W przypadku pozytywnego obioru sytemu przez podróżnych, nie wykluczone, że system będzie rozpowszechniany na pozostałe linie na których operują Koleje Mazowieckie.

Wszelkie uwagi/wnioski/sugestie dotyczące działania i funkcjonalności aplikacji proszę przesyłać na adres: [email protected]


Additional Information

App Name Version Rating Size
TropKM 3.6.3 181
Requirement Updated Installs Developer
4.1 and up February 18, 2020 10,000+ ELTE GPS


Download APK File ()