TropKM 3.6.3

Tropkm 3.6.3 For Android APK Download

About this app:

Projekt RUMOBIL

Projekt CE55 RUMOBIL - Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Mobilno na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotknitych
zmianami demograficznymi (dalej zwany Projektem), ktrego partnerem jest Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego realizowany jest w ramach Programu Interreg Central Europe 2014 2020.


Cele projektu

Gwnym celem Projektu jest utworzenie innowacyjnych rozwiza transportowych (syst emw IT itp.) majcych za zadanie zmniejszenie uzalenienia mobilnoci w postaci
indywidualnych rodkw transportu na rzecz rodkw transportu publicznego, na terenach obszarw wiejskich szczeglnie dotknitych zmianami demograficznymi.


Projekt pilotaowy Wojewdztwa Mazowieckiego

Zadaniem Wojewdztwa Mazowieckiego jest przeprowadzenie pilotaowego projektu polegajcego na wyposaeniu wszystkich autobusw szynowych wasnoci Wojewdztwa, ktre s eksploatowane przez Koleje Mazowieckie w odbiorniki satelitarnego sygnau GPS w celu pozyskania dokadnych informacji o lokalizacji pocigw, potencjalnych opnieniach
oraz innych moliwych do wygenerowania danych za porednictwem urzdze transmitujcych. Zebrane dane, po przetworzeniu bd udostpnione bez dodatkowych opat drog elektroniczn za porednictwem programu komputerowego (aplikacji), ktry kady zainteresowany (pasaer) bdzie mg zainstalowa na swoim urzdzeniu mobilnym (smartfon, tablet itp.).


Gdzie realizowany jest projekt pilotaowy

Pilota realizowany jest tylko i wycznie na linii kolejowej nr 27 Nasielsk Sierpc oraz linii nr 33 Kutno Pock.. Wybr wanie tych linii nie jest przypadkowy i podyktowany jest faktem kursowani na nich autobusw szynowych SA135 wasnoci Wojewdztw Mazowieckiego (dzierawione przez Koleje Mazowieckie), ktre w
ramach pilotau zostay wyposaone w odbiorniki GPS. Ponadto linie nr 27 i 33 przebiegaj przez tereny wiejskie i peryferyjne, a wic s terenami ktre wpisuj si w
podstawow idee projektu.


Projekt pilotaowy bdzie realizowany przez rok czasu tj do dnia 31 lipca 2018 r. W przypadku pozytywnego obioru sytemu przez podrnych, nie wykluczone, e system bdzie rozpowszechniany na pozostae linie na ktrych operuj Koleje Mazowieckie.

Wszelkie uwagi/wnioski/sugestie dotyczce dziaania i funkcjonalnoci aplikacji prosz przesya na adres: [email protected]
...
Read more

App Information

Version Rating APP Vote Size
3.6.3 1.8 181 -
Requirement Updated Installs Developer
4.1 and up February 18, 2020 10,000+ ELTE GPS
High Speed Download