Telekom 16.4.4

Telekom 16.4.4 For Android APK Download

About this app:

Aplikcia Telekom umouje jednoducho a pohodlne spravova produkty od Telekomu. Pre mobiln telefnne sla uvidte koko dt, mint a SMS ete mete v danom mesiaci vyui. Mete si dokpi dtov balky na pouitie doma a v roamingu. Do aplikcie si mete prida aj produkty pevnej siete (Magio Internet, Magio Televziu, pevn linku) alebo alie telefnne sla, aby ste mali pokope vetky vae produkty, produkty blzkych a pod. Platenie faktr je vaka monosti si uloi si kartu vemi rchle.

o umouje aplikcia Telekom:
-pr ida si do aplikcie vetky vae mobiln sla i produkty pevnej siete
-pomenova si jednotliv produkty
-jednoducho sledova koko mint, dt a SMS vm ete ostva
-dokpi si dta ke sa vm maj
-zaplati faktru platobnou kartou
-dobi kredit na Easy karte
-uloi si kartu pre rchlejie platenie
-uzamknutie aplikcie odtlakom prsta alebo PIN kdom
-monos prida si widget priamo na plochu
...
Read more

App Video


App Information

Version Rating APP Vote Size
16.4.4 4.2 19165 -
Requirement Updated Installs Developer
5.0 and up May 3, 2020 1,000,000+ Slovak Telekom, a.s.
High Speed Download