Maulid Diba Lengkap Terjemah 1.4

Maulid Diba Lengkap Terjemah 1.4 For Android APK Download

About this app:

Maulid diba'i ini dikarang oleh seorang ulama besar dan ahli hadits yaitu Imam Wajihuddin Abdur Rahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar ad-Diba`ie asy-Syaibani al-Yamani az-Zabidi asy-Syafi`i.

Beliau dilahirkan pada 4 Muharram 866 H (8 Oktober 1461 M) dan wafat hari Jumaat 12 Rajab 944 H (15 Desember 1537 M). Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal dan tiada bandingnya pada masa hayatnya. Beliau mengajar kitab Shahih Al-Bukhari lebih dari 100 kali khatam . Beliau mencapai derajat Hafiz dalam ilmu hadits, yaitu seorang yang menghafal lebih dari 100,000 hadits dengan sanadnya. Setiap hari beliau mengajar hadits dari masjid ke masjid.

Diantara guru-gurunya ialah Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Ziyad, Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Al-Imam Al-Hafiz Tahir bin Husain Al-Ahdal dan lain lain. Selain itu, beliau juga masyhur sebagai seorang muarrikh (ahli sejarah) yang teliti. Di antara kitab kitab karangan beliau ialah:

Dalam bidang fiqih, beliau bermadzhab Syafii. oleh sebab itu, beliau termasuk golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, karena masih mengakui dan mengikuti salah satu madzhab empat.

Dengan adanya kitab Maulid Diba ini semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua
...
Read more

App Information

Version Rating APP Vote Size
1.4 4.6 168 -
Requirement Updated Installs Developer
4.1 and up February 3, 2021 10,000+ Daff Media
High Speed Download