Huyền Thoại Phương Đông 1.9.6

Huyền Thoại Phương Đông 1.9.6 For Android APK Download

About this app:

Huyn Thoi Phng ng s a bn vo mt th gii huyn o da trn nhng cu chuyn thn thoi v truyn thuyt phng ng.Trong game, ngi chi s chm trn vi cc Tng Linh b n trong thn phn ngi tu tin, thu thp ng i ng hnh, ch to v kh thn binh, trn linh hng yu. Vi cc thit lp ct truyn phong ph, vt i trm tng c th khm ph ngn ngun cu chuyn. Vn vt hu linh, bin ha v thng! c Sc Ca Game Tri nghim nhp vai theo phong cch c xa tuyt p Phong cch m thut c xa m nt mang li cm gic m chm tuyt vi vo khung cnh v nhn vt trong ton b th gii game. D l ha, m hnh, thit k giao din ngi dng, mi chi tit u th hin phong cch m bn sc dn tc Trung Hoa. tng tuyt vi ca cnh p trong th c Trung Hoa u c ti hin y Vong Xuyn! Khng cn thao tc. Chin u nhn ri C tiu i Tng Linh ca bn, Tng Linh ca bn s chin u t ng! D dng chin u, cn c th nhn c Trang b S thi v Tng Linh Huyn thoi! D offline cng vn nhn c phn thng phong ph! Trang phc tuyt p. Thuc tnh a dng i cnh lng ly, nh sng v v thut linh hot, thay i to hnh ca Tng Linh theo mun, ni bt c tnh, mang n ba tic th gic mn nhn! Mi to hnh u c quyn, kch hot trang phc Rng buc cn c th m kha cc hiu ng k nng tuyt p v thuc tnh c bit. Hiu ng ra n mnh m, p o ton trn, v cng chong ngp! Phi hp a dng. Chin lc chin thng Hng trm Tng Linh, su thuc tnh tng sinh tng khc, nm loi ngh nghip thn thng qung i. C 9 thin ph vi cc hiu ng khc nhau, thoi mi kt hp theo mun. Khng c i hnh mnh tuyt i, ch c t hp chin u ng bin linh hot. Hy dng tr tu ca bn nh bi i th! PVP nhiu ngi chi. Th thch bn thn Bt k khi no v u, bn u c th tham gia trn chin PVP vui v. Bn mun t chn ln Thp Cu Trng Thin cao hn, c ch ng trong Tranh Ginh nh Cao hay l lt top 32 T Th Thin Tung ton cu? Hy lin th vi bn b, nh bi i th, chng minh bn thn! Bn cng c th tin hnh u Php Mn Phi cng vi thnh vin mn phi. Hy mau mi bn b cng ti chin u nh! Xin lu ! C th ti v chi min ph Huyn Thoi Phng ng nhng mt s o c trong game th cn phi mua! Nu bn khng mun s dng chc nng ny, vui lng thm mt khu bo v cho ty chn mua hng trong ci t ca ca hng Google. ng thi, do cc iu khon dch v v chnh sch Quyn Ring T, bn phi 12 tui mi c th ti xung v chi! ...
Read more

App Information

Version Rating APP Vote Size
1.9.6 0 0 -
Requirement Updated Installs Developer
5.0 2023-03-30 117601 Travellet Online
High Speed Download