ads

Helseoversikt - Gravid & Barn 1.7.114 For Android APK Download

Description of Helseoversikt - Gravid & Barn 1.7.114 For Android APK Download

Helseoversikt er en norsk og gratis app som er utviklet i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helsetjeneste. Hos oss får du kvalitetssikrede helseråd og nyttige verktøy for mor og partner gjennom hele svangerskapet og i småbarnsfasen. Du slipper å søke etter helseråd på internett, eller finne frem papirbrosjyrene du fikk på helsestasjonen. Vi har samlet alt på ett sted.

GRAVIDITETEN
Helseoversikt gir deg og partner full oversikt over svangerskapet. Du kan selvfølgelig følge barnets utvikling uke for uke, samt at du får relevante norske helseråd tilpasset deg og den svangerskapsuken du/dere er i. Nyttige funksjoner for mor og partner i graviditeten:
• Norske helseråd
• Utvikling uke for uke
• Detaljer om ditt svangerskap
• Videokurs
• Oppgaver og sjekklister
• Din journal
• Timeavtaler
• Relevante tilbud
• Vektregistrering
• Rieteller
• Sparketeller

SMÅBARNSFASEN
Helseoversikt for småbarnsforeldre aktiverer du etter fødselen, eller om du har barn som er 0-5 år. Her får du relevant informasjon om barnets utvikling og viktige kvalitetssikrede norske helseråd i denne fasen. Nyttige funksjoner for mor og partner i småbarnsfasen:
• Norske helseråd
• Barnets utvikling
• Viktige opplysninger om ditt barn
• Videokurs
• Oppgaver og sjekklister
• Timeavtaler
• Relevante tilbud

Helseoversikt AS er et norsk selskap som brenner for å gi gravide og småbarnsforeldre en enda bedre hverdag. Vi tror på at de beste løsningene skapes gjennom samspill mellom det digitale og fysisk helsetjeneste. Derfor samarbeider vi tett med offentlige, kommunale og private aktører slik at vi kan gi deg trygge, enkle og relevante løsninger som samler alt det du trenger på ett sted.


Additional Information

App Name Version Rating Size
Helseoversikt - Gravid & Barn 1.7.114 121
Requirement Updated Installs Developer
5.0 and up February 4, 2021 10,000+ Helseoversikt


Download APK File ()