Empik Go - audiobooki i ebooki

Empik Go - Audiobooki I Ebooki For Android APK Download

About this app:

📚Wejd? do ?wiata mobilnego czytania📚

Wybierz abonament lub kupuj wybrane pozycje

Wystarczy kilka klikni??, ?eby mie? dost?p do najszerszej w Polsce oferty ebookw i audiobookw. Czytasz 📖 i s?uchasz 🎧 co chcesz i kiedy chcesz. Pobierz plik lub czytaj i s?uchaj online.

Dzi?ki Empik Go czytanie ksi??ek staje si? jeszcze ?atwiejsze:
⭐ zyskaj dost?p do najwi?kszej bazy tytu?w, ponad 40 000 ebookw i 4 000 audiobookw
; kompletuj wszystkie Twoje ebooki i audiobooki w Bibliotece
⭐ korzystaj z intuicyjnego czytnika ebook
⭐ s?uchaj na zaawansowanym odtwarzaczu audiobookw
⭐ s?uchaj w streamingu lub offline mo?esz odtwarza? audiobook bez dost?pu do sieci np. w samolocie
⭐ korzystaj z bezpiecznego trybu auto podczas s?uchania audiobooka w samochodzie
⭐ synchronizacja biblioteki z empik.com, wszystkie ebooki i audiobooki zakupione w empik.com automatycznie znajd? si? w Twojej bibliotece Empik Go

Wybieraj ebooki i audiobooki z takich kategorii jak:
- krymina?
- sensacja
- fantastyka
- dla dzieci
- dla m?odzie?y
- j?zyki obce
- biografie i dokument
- literatura faktu
- literatura obyczajowa
- lektury szkolne

?ci?gnij
Pobierz aplikacj? i zyskaj dost?p do najszerszej oferty na rynku: nowo?ci, wy??czno?ci i promocji.

Skonfiguruj
Zaloguj si? danymi z konta empik.com lub zarejestruj si? w prosty sposb.

Korzystaj
Ciesz si? swobod? czytania i s?uchania. Korzystaj z wbudowanego czytnika ebook i odtwarzacza audiobook. Personalizuj aplikacj?, skompletuj bibliotek?, pisz recenzje i oceniaj ksi??ki.📚 Get into the world of mobile reading📚

Choose a subscription or buy selected items

Just a few clicks to access the widest range of e-books and audiobooks in Poland. Read 📖 and listen to what you want and when you want. Download file or read and listen online.

Thanks to Empik Go, reading books becomes even easier:
⭐ Get access to the largest database of titles, over 40,000 e-books and 4,000 audiobooks
⭐ Complete all your ebooks and audiobooks in the Library
⭐ use an intuitive ebook reader
⭐ Listen to the advanced audiobook player
⭐ listen in streaming or offline - you can play audiobook without access to the network, for example in an airplane
⭐ use the safe auto mode while listening to the audiobook in your car
⭐ library synchronization with empik.com, all ebooks and audiobooks purchased from empik.com will automatically be in your Empik Go library

Choose eBooks and audiobooks from categories like:
- detective story
- sensation
- fantastic
- for children
- for young people
- Foreign Languages
- biographies and a document
- non-fiction
- moral literature
- school reading

Download
Download the application and gain access to the widest offer on the market: news, exclusivity and promotion.

Set
Log in with the data from the empik.com account or register in a simple way.

Use
Enjoy the freedom of reading and listening. Use the built-in ebook reader and the audiobook player. Personalize the app, complete the library, write reviews and rate books.
Nowo?ci w wersji 1.8.1:
- zmiany w nawigacji na ekranie Home
- usprawnienie wydajno?ci i mechanizmw dzia?ania aplikacji na ekranie Home
- zmiana ekranu "Kategorii" w "Szukaj" oraz dodanie funkcji ulubionych kategorii
- usprawnienie logiki dzia?ania menad?era pobierania rozdzia?w (niektre rozdzia?y nie pobiera?y si? po wybraniu "Pobierz ca?o??")

Aby mie? pewno??, ?e niczego nie przegapisz, przeprowadzaj regularne aktualizacje aplikacji.
...
Read more

App Video


App Information

Version Rating APP Vote Size
1.8.1 - 3726 22.6 MB
Requirement Updated Installs Developer
Android 4.4+ 2019-05-09 100,000+ Empik S.A.
High Speed Download