Eatster: Eat Faster 2.8

Eatster: Eat Faster 2.8 For Android APK Download

About this app:

Eatster je nov spsob objednvania jedla pre ud v pohybe. Vyber si vopred, rezervuj si miesta alebo si jedlo zober so sebou a vyhni sa tak akaniu. Okrem toho me zachrni jedlo v tvojom okol, ktor by inak retaurcie museli vyhodi!o vetko Eatster doke v skratke: Rchly prehad retaurci v tvojom okol Objednvky so sebou Objednvky na mieste s rezervciou miest Objednvky priamo na stl i na hotelov izbu Dopredaj jedl za akciov ceny Vernostn programy s odmenami Pravideln Happy HoursAj ty si lme hlavu, preo v 21. storo stle stojme v radch na jedlo?Eatster ti v okamihu zobraz vetky retaurcie v okol a ty si na 4 kliky objedn, zaplat a dozvie sa presn miesto a as, kde a tvoje jedlo bude aka.ijeme v dobe nadbytku, o ak by sme nedopredan jedlo predvali lacnejie?Okrem stlej ponuky retaurci v aplikci Eatster njde asovo a kusovo obmedzen akcie na hlavn jedl / dezerty / polievky i peivo z tvojch obbench retaurci, kaviarn a pekrn.Nechce sa ti vdy aka na obsluhu?Hadaj n uniktny, zelen QR kd na stoloch v retaurcich, na terasch i dokonca na hotelovch izbch! Sta QR kd v aplikci Eatster oskenova, vybra si z ponuky a vetko k tebe personl donesie.Chod asto na rovnak miesta?Eatster odmeuje vernch zkaznkov. Zbieraj body v kadej retaurci a uvaj odmeny!Okrem toho me aplikciu Eatster njs aj na hudobnch festivaloch, portovch podujatiach i lyiarskch strediskch - proste vade, kde sa tvoria rady, prichdzame na pomoc my! ...
Read more

App Information

Version Rating APP Vote Size
2.8 0 0 -
Requirement Updated Installs Developer
5.0 2022-11-16 4385 eliapps.com
High Speed Download